Budova pronajata samostatnému provozovateli. Více informací po tel.

+ 420 777 771 200